August 2019
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

ÅRSMØTE BRØNNØY IDRETTSRÅD 2013

Kompensasjon for vare- og tjenestemoms

•X mill. til fordeling i 2012
•Gjelder moms på alle varer og tjenester for alle IL og IR • IL melder inn sine driftskostnader via SportsAdmin

• Ved omsetning under 5 mill skal totale driftskostnader i revisorgodkjent regnskap for 2012 meldes inn i 2013 – kun ett tall 

Les mer

Agenda årsmøte torsdag 21.3.2013

Styret har hatt 3 møter før dette årsmøtet. Det har vært jobbet med hallbehov, fordeling av LAM – midler og prosjekt skole/idrett. BIR arrangerte 28.11 sammen med kretsen kurs innen økonomi, Consis Bodø holdt foredrag og det var bra oppmøte fra klubbene. BIR arrangerte ”åpent møte” 28.1 med tema om mobbing, samarbeid mellom klubbene, og fremtidsutsikter. Vi har ikke fått noen nye medlemmer i BIR i 2012.

Les mer

Referat fra styremøte Tirsdag 25.oktober 2011

Tilstede: Liv Bentzen, Geir Å. Lien, Robert Lande, Siri V. Johansen, Helene S.Aune og Leif M.Slotvik

Saksliste:
10/11 Godkjenning av innkalling og saksliste – Ok Vår nye ungdomsrepresentant
Helen S. Aune ble ønsket velkommen. Honnør til Siri som hadde fått oppgaven med å
skaffe en ny ungdomsrepresentant for Matilde Fagerland som nå studerer i USA.

Les mer …

Referat fra styremøte 13.september 2011

Les mer: articlesTilstede: Robert Lande, Geir A.Lien, Siri V. Johansen, Roy Arve Pedersen, Leif M. Slotvik

Forfall: Liv Bentzen og Matilde Fagerland

Saksliste:

Les mer …