Februar 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Ingen hendelser

ÅRSMELDING 2002


1808200803918082008039Styret har bestått av:

Håkon Wika, leder
Ragnhild Fagerland, nestleder
Ann Katrin Dreyer, sekretær
Egil Lunde, kasserer

Erna Knudtsen, styremedlem 


Varamedlemmer til styret:
1. vara Ketil Strand og utdanningskontakt
2. vara Svein Kåre Fagerland og dommerkontakt
Leder fratrede i september 2002 på grunn av helsemessige årsaker. Da tiltrede Ragnhild Fagerland som leder. Erna Knudsen og Egil Lunde fratrådte styret i slutten av perioden. Vararep. Svein-Kåre Fagerland og Ketil Strand tiltrådte styret som faste medlemmer. 
LAGENE OG AKTIVITET.
Tjalg har hatt følgende fotball-lag i de aldersbestemte klasser sesongen 2002:

11-er Jentelag, trener Håkon Wika
7-er Småguttelag, trener Nette Jacobsen og Svein Kåre Fagerland
7-er Småjentelag , trener Bjørnar Jensen og Stig Selvåg
7-er Lillejenter, trener Gisle TØgersen og Dagfinn Gregersen
7-er Lillegutt eldste, trener Olav Idar Laukvik, Normann Holm, Pål Hansen
7-er Lillegutt yngste, trener Egil Lunde og Ketil Strand

Vi har aktivisert ca 90-100 fotballspillere i 2002 med treninger, kamper og turneringer og den sosiale aktivitet dette medfører. Alle lag har deltatt i seriespill, enten i en lokal serie på Sør-Helgeland, eller som jentelaget som deltok i serien for hele Helgeland. Alt seriespill har vært i regi av Nordland Fotballkrets. Alle lag har deltatt i cuper både innendørs og utendørs. Tjalg har vært representert på alle lokale cuper på Sør-Helgeland og i tillegg deltatt på NB-cupen i Sandnessjøen (gutte- og jentelaget) og Kippermo-cupen i Mosjøen (lillegutt yngste, lillegutt eldste, lillejente og jentelaget).Tjalg deltok også på Norway-cup med tre lag (jentelaget, småguttelaget og småjentelaget) Lagene har hatt ca 2 treninger i uka. Disse har foregått i idrettshallen (6 timer i uka), samfunnshuset, kunstgressbanen (7 timer i uka) og Mobanen. I tillegg har vi benyttet mindre 7-er baner rundt omkring på nærmiljøanlegg og Salhus skolen.


KLUBBHUS OG MOBANEN.

I 2002 er kloakkanlegget på klubbhuset blitt reparert, samt at et vindu er skiftet. Motanen er i forholdsvis brukbar stand. Eimer Moe har hatt ansvaret for gjødsling. Jørgen Dreyer Moe har slått og merket banen mot en liten godtgjørelse.

OPPLÆRING/KURS.

Nette Jacobsen og Svein Kåre Fagerland har gjennomført del 3 - trener B-kurs, og tar del 4 våren 2003.

DOMMERE.

Dommersituasjonen i Tjalg, har i 2002 vært tilfredsstillende. Vi oppfordrer likevel foreldre til å stille opp som dommere. De som ønsker kan gjerne ta kurs.

ØKONOMI.

De største inntektskilder er treningsavgift fra spillerne, spilleautomat og overføringer fra hovedlaget samt vår andel av anleggstøtten fra kommunen. Fotballgruppa har bidratt med ca.50000,-/60000,- til hovedlaget fra avisdistrubisjon. Mye av dette skal føres til fotballgruppa. Det er ikke avholdt bingo i år.

UTSTYR

Utstyr og materiell har blitt innkjøpt etter behov. Alle lag har fått like drakter, (rød og sort stripet)