Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Styrets årsmelding for fotballåret 2014

Styret har bestått av:
Leder: Marte Myren
Nestleder: Marit Rasch
Kasserer: Gunnhild Holmøy
Styremedlem: Grethe Blomseth
Styremedlem: Erling Solberg
Vara: Lars Lillefjell

Styret ble konstituert på styremøte i hovedlaget 27.05.14 og fungerte som styret frem til årsmøte i september, der det ble foretatt valg. Styret har hatt tre møter, men det har vært mye uformell kontakt mellom møtene både på den lukkede facebook siden til styret og på mail. Vi synes det har fungert veldig bra.

Lag, aktivitet og trenere:

IL Tjalg fotball har hatt følgende lag i sesongen 2014:

Kull G/J 07 – 21 barn – trenere har vært de fleste foreldre.
Kull G/J 06 – 20 barn – Trenere: Berit Pedersen og Johanne Pettersen
Kull G/J 05 – 21 barn – Trenere: Ottar Inge Holmøy og Bjørn Storeide
Kull G 04 – 9 barn – Trenere: Are Bendiksen og Børge Olsen
Kull J 04 – 11 barn – Trenere: Thomas Einvik
Kull G 03 – 12 barn – Trenere: Kurt Blomseth og Jørn Henriksen)   Foreldrekontakt: Marit Rasch

En kjempe stor takk til trenere, spillere og foreldrekontakter for en vel gjennomført sesong, uten dere stopper det opp. Vi setter veldig stor pris på den frivillige foreldereinnsatsen som legges ned i Tjalg fotball.

En del er bra, men mye kan bli bedre. Trener for første klasse kom ikke på plass og de hadde ulike foreldre både på trening og kamper og dette er ikke heldig for barna. Slik at i 2015 skal vi ha på plass trenere og hjelpetrenere.

Vi har i dag 97 medlemmer i IL Tjalg fotball. Tilbud fra 1.-6 kl. Etter den nye avtalen som trådte i kraft i 2014 har Tjalg fotballtilbud frem til endt sesong 6.kl – etter det kan de som ønsker å fortsette å spille fotball gå over til BIL. Tjalg ønsker er tettere samarbeid med BIL fremover slik at vi får en god overgang til BIL.

Tjalg fotball har vært representert på flere cuper. G03 var på Kippermoen i juni. Thomas Einvik tok med seg J04 til Levanger cup i august der de spilte kamper og hadde ei flott helg. Styret støtter cup med 5000 kr pr lag to ganger årlig ved søknad til styret og ønsker med dette å oppmuntre til å reise bort på cup. Vi håper på  deltakelser på enda flere cuper for Tjalg ungene også i den kommende sesong.

I tillegg til dette har vi deltatt på Knut Eriks Minne cup for Sport Torghatten – en artig cup med knall vær hver eneste gang.

Klubbhuset og mobanen

Det er avviklet 2 dugnader på Mobanen. En vår 2014 og en høst 2014. På vår dugnaden møtte det to personer, men man fikk klartgjort og vasket kjøkken før sesongstart. På dugnaden på høsten kom det rundt 20 personer som snekret nye hyller, rullestolorampe, ryddet, kastet, hengte opp knagger, reparerte dører, skiftet låser i toalettdører med mer. En effektiv kveld  og tusen takk til de flinke foreldrene som stilte. Det vises på Mobanen at det ble gjort en stor jobb og styret er veldig takknemlig.

Det ble handlet inn ny vannkoker og nytt vaffeljern.

I desember var vi så heldig og fikk sponset rundvasking av ISS. Takk til ISS som sier at de gjerne sponser Tjalg med dette flere ganger.

I Oktober ringte Brønnøysund registrene og tilbydde oss sine ”gamle” stoler og bord fra kantinen. Det kunne hentes i begynnelsen av desember. Flere staute karer bidro med å få fraktet stoler og bord fra Brreg til Mobanen. De kommer godt med og vil være med på å løfte klubbhuset. Takk til registrene for møbler!

Styret har vedtatt å handle inn 2 nye kaffetraktere, samt nye kaffekanner før sesongstart.

Utstyr

Alle lag skal være utstyrt med det som trengs for å trene og styret er i tett dialog med trenerne i forhold til dette. Trenerne tar kontakt med leder i styret før innhandling for godkjenning og handler selv. En ordning vi synes fungerer greit så lenge det kvitteres av trenerne.

Dommere.

På kampkvelder og på Inventum cup ble det brukt J16 spillere fra BIL som dommere. Dette har fungert veldig bra og vi synes de gjør en super jobb da spesielt med de minste som trenger litt ekstra oppfølging av dommer på banen under kamp. Takk til dere! Håper dere stiller i kommende sesong også!

Inventum Cup.

Inventum cup ble holdt på Mobanen søndag 21.09.14 i øs pøs regnvær. Det var surt og kaldt, men ungene koste seg. Dagen startet med et nedblåst telt som møtte oss da vi kom på Mobanen, men flinke foreldre fant en reserveløsning slik at vi hadde litt ”tak” utenfor. Heldigvis hadde vi et hyggelig og varmt klubbhus med nesten alle rettigheter. Det var 27 lag påmeldt mot over 30 året før og dette skyltes nok ulike ting. Vi satser på flere påmeldte lag i 2015. Styret konkluderte med en flott cup og vil takke alle som bidro og takk til Inventum som hovedsponsor.

Økonomi.

Økonomien i laget er bra. Alle lag bidro med toalettpapirsalg i oktober og dette bidro med et pent overskudd til klubben. Vi ønsker å ha en liten ”buffer” i Tjalg fotball, men vi ser at det er vanskelig pga av alt som vi ønsker å gjøre bl.a på klubbhuset på Mobanen. Årsmøtet skal vurdere økning av treningsavgiften.

Avslutning

TAKK til alle spillere, støtteapparat, foreldre, samarbeidspartnere, sponsorer og komiteer som har bidratt til en flott sesong og som gjør at Tjalg fotball kan være med gi et godt fotballtilbud til barna våre.

Vi håper på en flott kommende sesong med enda mer engasjement.For styretMarte Myren