April 2017
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ingen hendelser

Referat styremøte Tjalg Fotball 30.03.17

Styremøte 30.03.17

Referat fra styremøte i Tjalg fotball 30.03.17

Sak 5/17 Konstituering av nye styremedlemmer :

Det ble konstituert nye styremedlemmer : Ny styreleder Brita Kristin Køste-Horn

Referat styremøte Tjalg fotball 30.03.16

Tilstede: Stig Angel Benjaminsen, Anita Saur , Frode Køste-Horn ,Lars Lillefjell Jørn Henriksen og Linda Olsen.

8/16
Klær - vi bestiller nye drakter til alle lag nå slik at de er klare til sesongstart.
Trenger også 10 nye draktbager

Les mer …

Referat fra styremøte i tjalg fotball 29.02.16

Tilstede: Linda Olsen , Jørn Henriksen , Stig angel Benjaminsen og Frode Køste-Horn.

1/16 Godkjente innkalling og saksliste.

Les mer …

Referat fra styremøte Tjalg fotball - Torsdag 27.08.15

Referat fra styremøte Tjalg fotball

Sted: Mobanen
Tid: Torsdag 27.08.15 kl 20-21.30
Tilstede: Gunnhild Holmøy, Jørn Henriksen, Marte Myren og Grethe Blomseth

Les mer …

Referat fra styremøte Tjalg fotball - 08.04.15

Saksliste:
01/15 Innkalling og saksliste godkjent.

02/15 Styret konstituerte seg:
Leder: Marte Myren
Nestleder: Marit Rasch
Kasserer: Gunnhild Holmøy
Styremedlem: Grethe
Styremedlem: Lars
Vara styremedlem: Jørn
Vara styremedlem: Linda

Les mer …