Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Referat fra styremøte i tjalg fotball 29.02.16

Tilstede: Linda Olsen , Jørn Henriksen , Stig angel Benjaminsen og Frode Køste-Horn.

1/16 Godkjente innkalling og saksliste.


2/16 konstituerte styret.

Leder Linda Olsen

Nestleder:Jørn Henriksen

Kasserer: Frode Køste-Horn

Styremedlem: Stig angel Benjaminsen

Styremedlem :Lars Lillefjell

Vara: Anita Saur

3/16 De nye medlemmene av styret fikk formålsattest til politiattester,og når politiattester mottas skal de fremvises for Are Bendiksen


4/16 Gutter 2004 har søkt støtte til Namsoscup og kippermocup 2016 dette ble innvilget med 5000 til kippermocupen og 1400 til påmeldingsavgiften til namsoscupen.


5/16 Inventumcupen 2016

Få dommere på plass tidlig.

Erfaringer fra i fjor ser vi at vi må ha en egen ryddekomite

Viktig å starte sponsorarbeid snart.

Dette er noe vi vil bruke tid på på neste styremøte i April.


6/16 Da vi har byttet leverandør av klær fra umbro til Nike er det lagt fram forslag fra Jørn og Leif Morten på drakt til fotballgruppa, dette var en drakt vi i styret bestemte oss for å gå for.
Trenere kontaktes for å melde antall og str slik at vi får bestilt tidlig ..

Vi må også se på hvordan klær trenere og vi i styret skal ha, og hvem som skal ha da det hentes ut Mye klær.


7/16 Det er ett ønske om at en i styret tar på seg ansvaret med utleie av klubbhuset, Frode tok dette og på neste styremøte lages det husleieregler som henges opp.


Neste møte 18 April kl 20.00 .


Referent Linda Olsen