Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Referat fra styremøte i tjalg fotball 29.02.16

Tilstede: Linda Olsen , Jørn Henriksen , Stig angel Benjaminsen og Frode Køste-Horn.

1/16 Godkjente innkalling og saksliste.

Les mer …

Referat fra styremøte Tjalg fotball - Torsdag 27.08.15

Referat fra styremøte Tjalg fotball

Sted: Mobanen
Tid: Torsdag 27.08.15 kl 20-21.30
Tilstede: Gunnhild Holmøy, Jørn Henriksen, Marte Myren og Grethe Blomseth

Les mer …

Referat fra styremøte Tjalg fotball - 08.04.15

Saksliste:
01/15 Innkalling og saksliste godkjent.

02/15 Styret konstituerte seg:
Leder: Marte Myren
Nestleder: Marit Rasch
Kasserer: Gunnhild Holmøy
Styremedlem: Grethe
Styremedlem: Lars
Vara styremedlem: Jørn
Vara styremedlem: Linda

Les mer …

Referat fra årsmøte Tjalg fotball 02.03.15

Tilstede: Erling Solberg, Grethe Blomseth, Marit Rasch, Kurt Blomseth, Jørn Henriksen, Gunnhild Homøy, Lars Lillefjell. Liv Astrid Bang, Marte Myren, Are Bendiksen og Linda Olsen, 

Les mer …

Ekstraordinært årsmøte IL Tjalg Fotball Tirsdag 16.09.2014

Sted: Mobanen

Tid  : Tirsdag 16.09.2014  Kl. 1900 - 1915

Saksliste
1.      Godkjenne de stemmeberettigede. 8 stemmeberettigede
2.      Godkjenning av innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent
3.      Dirigent og referent Leif Morten enstemmig valgt. 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Per- Otto og Marit enstemmig valgt
4.      valg – Valgkomiteens forslag:

Les mer …