August 2019
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Forløperen til Tjalg

 Bildet er tatt på Mo i Brønnøy ca 1921. Ved å klikke på bildet vil du kunne se det i full størrelse. Bak fra venstre: Dommer Røtting fra Bindal (se på antrekket), Ole Tilrem, Petter Stangvik, Johan B. Mo, Torleif Tilrem og Nils Jørgen Moe. I midten: Knut Breirem,Ottar Lund og Jørgen Horn. Foran: Norman Lund, Birger Didriksen og Ole Thommasen. (Røtting var forøvrig lærer på Lund)Bildet er tatt på Mo i Brønnøy ca 1921. Ved å klikke på bildet vil du kunne se det i full størrelse. Bak fra venstre: Dommer Røtting fra Bindal (se på antrekket), Ole Tilrem, Petter Stangvik, Johan B. Mo, Torleif Tilrem og Nils Jørgen Moe. I midten: Knut Breirem,Ottar Lund og Jørgen Horn. Foran: Norman Lund, Birger Didriksen og Ole Thommasen. (Røtting var forøvrig lærer på Lund)

Ved tilbakeblikk på IL Tjalg er det naturlig å stanse opp og se etter våre røtter, solide røtter. En vil i det etterfølgende befatte seg litt med røttene, det vil si gjøre et forsøk på en del historiske betraktninger. Allerede straks etter første verdenskrig merker en de første spirer av organisert kappestrid i distriktet som laget omfatter. Situasjonen var imidlertid en annen da enn den er i dag, i og med at det bodde mye mer folk på bygdene nesten et fotballag i hvert hus. Dette førte til at i forballens første år, var det etter det som en har kunnet bringe på det rene, en rekke lag innenfor det område som Tjalg av i dag representerer.

 Dette var tidlig i 20-åra, og det ble drevet friidrett og fotballsparking på Skogmo i Urstabbvika, på Tilremskaret og på Mo. Imidlertid ser det ut for at interessen dabbet noe av, og aktiviteten var svært liten i slutten av 20-åra og begynnelsen av 30-åra. Om den verdensomspennende økonomiske depresjonskrise i disse åra hadde noen innvirkning, er ikke godt å si, men det er svært sannsynlig. Det man med noenlunde sikkerhet kan slå fast, er at navnet «Tjalg» dukket opp en eller annen gang i denne perioden. Navnet var visstnok avledet av stedsnavnet Tjalgarheimr, som var sagaens betegnelse på Tilrem. Så kommer vi fram til-1934—35, og da begynte fotballen å rulle igjen. Opptakten ble nok gjort av skolebarn som pr. Lotteri klarte å skrape sammen så mange kroner at en fotball kunne kjøpes. Etterhvert dukket så de gamle fotballentusiaster opp igjen, og det ble opprettet treningsbane r på Skogmo, Tilremskaret og Mo. På Mo var det oftest innmark som ble brukt, men også en del av Tjalgs nåværende gressbane var benyttet