Juli 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ingen hendelser

Referat styremøte mandag 12.06.2006

Tilstede: Per Otto Stangvik, Arild Hansten, Trond Lande, Ingrid Smidesang, Liv Astrid Bang, Ragnvald Dundas, Terje Heggheim, Mona Ebbesen Ikke tilstede: Leif Morten Slotvik, Arild Hansten, Ragnhild Hongbarstad, Line Wiik Halsen.

17/06 Godkjenning av innkalling og saksliste: Ok

18/06 Jubileumsfeiring – gjennomgang av gjesteliste. Mona og Ingrid ser gjennom protokoller og finner navn til gjestelisten. Navn på personer som har vært ledere i tidsrommet 1990-2000. Hilstad, BIL, Sport Torghatten, Idrettsrådet, Magnar Solbakk, ordfører, Liv Bentzen (leder nordland idrettsråd) Eilert Horn. Gamle jubilanter får innbydelse og får mulighet til å melde seg på.

Lag innbydelse med Tjalg logo og distribusjonsliste.

Omtale; Få avisa til å skrive en artikkel om jubileet. Send mail til Ba-avis

Mat; Hovedrett og dessert, Leif Morten tar kontakt med Kjell Arne Nøstvik på sykehjemmet.

Ingrid og Leif Morten ordner sanghefte.

Ingrid ordner med musikk, - hører med Arnt Rune

Leif Morten ordner med buss

Pynting av hus/dekke på og rydder - ordnes av skigruppa mot honorar.

Jubileumshefte: Gunnar Nilsen og Torbjørn Tilrem redaktører. Nytt møte førstkommende mandag (19/6). Pristilbud på trykking i svart/hvitt = 27 000,-

Ragnvald finner antall skriv sammen med Leif Morten.

Idrettens dag under jubileumsfeiringen. Skal ha dette på formiddagen samme dag.

Ingrid søker om støtte til å kjøpe inn frukt. Liv Astrid og Arild ordner med innkalling og organisering. Liv Astrid og Arild tar kontakt med undergruppene for å avklare hvilke aktiviteter som skal avvikles.

Gratis aktivitet og ingen premiering.

Kakebaking til jubileum: Liv Astrid, Mona, May Iren og Randi.

Leif Morten ordner sponset jubileumskake.

19/06 Eventuelt.

Penger som er kommet inn til Turn bør overføres til Ski der de hører hjemme. Det bør kalles inn til et møte mellom kassererne i undergruppene og kasserer i hovedlaget. Stig tar ansvaret for innkalling.

Nytt møte 21. august kl 19.00 på Salhus skole

Mona, sekr.