Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner

b_350_263_16777215_00_images_Bilder_arkiv_2001-2010_12032008006.jpgb_350_263_16777215_00_images_Bilder_arkiv_2001-2010_12032008006.jpgNordland Fylkeskommune inviterer frivillige organisasjoner til å søke tilskuddsmidler til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet.


Helsedirektoratet gir kr 500.000,- i tilskudd til hvert fylke til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Nordland fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen, som er et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 - Sammen for fysisk aktivitet.

Formålet med støtteordningen er bedre folkehelse ved å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen gjennom lokalbaserte lavterskelaktiviteter.

Prosjekter som retter seg mot barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene, mot grupper som krever spesiell tilrettelegging, eller som kan ses i sammenheng med lokale folkehelseplaner, vil prioriteres i tildelingen.

Målsettingen er at aktivitetstilbudene skal medføre utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud. Det gis ikke tilskudd til daglig drift av organisasjonen, til anlegg, eller til større anskaffelser av utstyr.

Trykk her for nærmere informasjon om ordningen og søknadsskjema. Informasjon og søknaddskjema er også å finne på www.nfk.no/folkehelse under Tilskudd.

Søknadsfrist er 15. april 2010.