Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

ÅRSMØTE 2014 IL Tjalg Hovedlaget

Skihytta på Gåsheia
03.03.2014
Kl. 1800

Sakliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder. -
4. Valg av referent. -
5. Valg av to til å underskrive protokollen.
6. Årsberetning 2014 -
Hovedlaget-
Skigruppen-
Fotballgruppen-
Turngruppen-
Stupbratt -
Idrettsskolen-
7. Fastsettelse av medlemskontingent.
8. Regnskap/budsjett 2014
Hovedlaget -
Skigruppen-
Fotballgruppen-
Turngruppen-
Stupbratt -
Idrettsskolen-
9. Forslag på nytt navn på i §22 i vedtektene - Idrettsstipend erstattes med Tjalgarheimstipendet
10. Tjalghallen - orientering v/Styreleder Tore Tveråmo
11. Tjalghallen AS - nedleggelse av As et - Forslag Årsmøtet gir styret i Tjalghallen fullmakt til å legge ned Tjalghallen AS i løpet av 2015. Dette om styret i Tjalghallen finner dette formålstjenelig.
12. Organisasjonsplan -
13. Valg.
a. Valgkomiteens innstilling.

Leder:
Nestleder:
Styremedlem
Styremedlem:
Styremedlem/kasserer
Leder for turn:
Leder for ski :
Leder for fotball:
Leder for idrettskolen:
Leder for Stupbratt :

Representanter til idrettsrådet:

Revisor:
Revisor

14. Valg av ny valgkomite. Styrets innstilling:
15. Valg av leder og styremedlemmer i Tjalghallen AS
16. Påskjønnelser/ æresmedlemsskap. Overrekkelse av hederstegn.