Februar 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Ingen hendelser

Saksliste - ÅRSMØTE 2015 Hovedlaget

Thon hotell 17.03.2016 Kl. 1800

Sakliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder. –
4. Valg av referent. –
5. Valg av to til å underskrive protokollen.


6. Årsberetning 2015 –
Hovedlaget-
Skigruppen-
Fotballgruppen-
Turngruppen-
Stupbratt -
Idrettsskolen-
7. Fastsettelse av medlemskontingent.


8. Regnskap/budsjett 2015
Hovedlaget –
Skigruppen–
Fotballgruppen–
Turngruppen–
Stupbratt -
Idrettsskolen–


9. Lov for IL Tjalg, NIF – Lovnorm 2015


10. Tjalghallen – orientering v/Styreleder Tore Tveråmo


11. Opprettelse av ny undergruppe- Ønske fra Brønnøy Innebandy.


12. Ny NIKE bekledning for IL Tjalg. Gjennomgang av plaggforslag.


13. IL Tjalg hovedlagets - størrelse på sponsing av bekledning.


14. Organisasjonsplan –


15. Valg.


a. Valgkomiteens innstilling.

Leder:
Nestleder:
Styremedlem
Styremedlem:
Styremedlem/kasserer
Leder for turn:
Leder for ski :
Leder for fotball:
Leder for idrettskolen:
Leder for Stupbratt :

Representanter til idrettsrådet:

Revisor:
Revisor:

16. Valg av ny valgkomite. Styrets innstilling:


17. Valg av leder og styremedlemmer i Tjalghallen AS


18. Påskjønnelser/ æresmedlemsskap. Overrekkelse av hederstegn.