Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

IDRETTSREGISTRERINGEN 2007

IDRETTSREGISTRERINGEN 2007

2. januar offisiell åpning av Idrettsregistreringen

Natt til 2. januar sendes e-post til alle klubber og grupper


2. januar skriftlig brev sendes til de uten e-post

15. januar 1. oppfølging til klubber og grupper

31. januar 2.oppfølging til klubber og grupper

6. februar offisiell stegning av IR

Definisjon av medlem 

Med ”medlem” menes personer som er registrert i klubbens medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor klubben.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Hver person skal kun telles EN gang i klubben, uansett hvor mange av klubbens aktiviteter vedkommende deltar i.
Medlemmene fordeles på kjønn og alder. Med alder menes det antall år man fylte i løpet av kalenderåret.


Definisjon av aktive medlemmer 

Med aktive medlemmer menes de medlemmer i klubben som fyller kravene/definisjonene til følgende kategorier aktive:   

•   Konkurranseutøvere,  

•   Mosjonister  

•   Ledere og andre.

Følgende aktive medlemmer i klubben skal registreres:

1. Aktive utøvere som har deltatt i terminfestede konkurranser

2. Aktive utøvere som trener frem mot særforbundets offisielle ferdighetsmerke eller graderinger

3. Medlemmer som driver fysisk aktivitet/mosjonsaktivitet i særidrettsgruppens regi regelmessig over en periode.  Det er ikke tilstrekkelig å ha deltatt en eller noen få ganger i mosjonsaktiviteten.

4. Barn som er medlem av klubben og som er aktive etter pkt. 1 - 3

5. Medlemmer som er registrert i særidrettsgruppen med en konkret oppgave. Med oppgave menes å ha ansvar for å lede, trene, koordinere, arrangere eller

legge praktisk til rette for gruppens aktiviteter, administrasjon eller anlegg. Dette omfatter ikke foresattes kjøring eller oppfyllelse av dugnadsforpliktelser som følger av egne barns deltakelse i gruppens aktiviteter. 
•Det er kun klubbens medlemmer som kan registreres som aktive medlemmer 
•Bare unntaksvis kan en registrere samme person som aktiv medlem i to grener i samme idrett når samme person driver forskjellige grener som to fullstendige og separate aktiviteter bl.a. regelmessig og over en periode.