August 2018
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Protokoll årsmøte IL Tjalg for arbeidsåret 2016

Årsmøtet ble avholdt torsdag 23. mars 2017.

Protokoll fra møtet finner du i linken under.

Les mer …

ÅRSMØTE 2015 IL Tjalg Hovedlaget

Sakliste

 Godkjenning av de stemmeberettigede

– 16 stemmeberettigede tilstede

 

Godkjenning av innkalling og saksliste.

– Innkalling og saksliste godkjent

 

Valg av møteleder.

–  Leif Morten ble valgt

Les mer …

ÅRSMELDING FOR HOVEDLAGET FOR ARBEIDSÅRET 2015

MØTER:
Styret i hovedlaget har i arbeidsåret 2015 avholdt 6 styremøter. Det har vært behandlet 44 saker. I tillegg er mye avklart gjennom bruk av epost.


ØKONOMI:
Vi har en tilfredsstillende økonomi. Dette som en følge av undergruppenes gode drift og regnskapskontroll. Inntektene til hovedlaget består av medlemskontigent, kommunale tilskudd, Lokale aktivitetsmidler, grasrotandelen som stadig øker. Samt hovedlagets hovedsponsorer Helgeland Sparebank og Sport 1 gjennom Umbroavtalen.

Les mer …

REFERAT ÅRSMØTE 2014 IL Tjalg Hovedlaget Skihytta på Gåsheia 03.03.2015

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
10 stemmeberettigede til stede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.

3. Valg av møteleder.
Leif Morten Slotvik ble valgt til møteleder.

4. Valg av referent.
Liv-Astrid Bang ble valgt til referent.

Les mer …

ÅRSMELDING FOR HOVEDLAGET FOR ARBEIDSÅRET 2014

Styret har bestått av:

Les mer …

Ekstraordinært årsmøte - Tirsdag 16.09.2014

Ekstraordinært årsmøte
IL Tjalg Hovedlaget
Sted: Mobanen
Tid : Tirsdag 16.09.2014 Kl. 1915 - 2114
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede - 9 stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste - enstemmig godkjent
3. Velge dirigent og referent- Leif Morten enstemmig valgt. 2 medlemmer til å underskrive protokollen - Are og Grethe enstemmig valgt
4. Godkjenne valg av fotballstyre:
Styret valgt på IL Tjalgs Fotballs ekstraordinære årsmøte ble enstemmig godkjent
5. Behandling av regnskapet for 2013 - Det forelagte regnskap med revisjonsberetning og budsjett ble gjennomgått. - Tatt til etterretning
6. Utdeling av innsatspris - grunnet fravær kunne utdelingen ikke foretas. Leder i hovedlaget foretar utdeling.

Les mer …