Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Ekstraordinært årsmøte - Tirsdag 16.09.2014

Ekstraordinært årsmøte
IL Tjalg Hovedlaget
Sted: Mobanen
Tid : Tirsdag 16.09.2014 Kl. 1915 - 2114
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede - 9 stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste - enstemmig godkjent
3. Velge dirigent og referent- Leif Morten enstemmig valgt. 2 medlemmer til å underskrive protokollen - Are og Grethe enstemmig valgt
4. Godkjenne valg av fotballstyre:
Styret valgt på IL Tjalgs Fotballs ekstraordinære årsmøte ble enstemmig godkjent
5. Behandling av regnskapet for 2013 - Det forelagte regnskap med revisjonsberetning og budsjett ble gjennomgått. - Tatt til etterretning
6. Utdeling av innsatspris - grunnet fravær kunne utdelingen ikke foretas. Leder i hovedlaget foretar utdeling.

Are Bendiksen Grethe Blomseth
Sign Sign


Leif M.Slotvik
ref