Juni 2018
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Ingen hendelser

Ekstraordinært årsmøte - Tirsdag 16.09.2014

Ekstraordinært årsmøte
IL Tjalg Hovedlaget
Sted: Mobanen
Tid : Tirsdag 16.09.2014 Kl. 1915 - 2114
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede - 9 stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste - enstemmig godkjent
3. Velge dirigent og referent- Leif Morten enstemmig valgt. 2 medlemmer til å underskrive protokollen - Are og Grethe enstemmig valgt
4. Godkjenne valg av fotballstyre:
Styret valgt på IL Tjalgs Fotballs ekstraordinære årsmøte ble enstemmig godkjent
5. Behandling av regnskapet for 2013 - Det forelagte regnskap med revisjonsberetning og budsjett ble gjennomgått. - Tatt til etterretning
6. Utdeling av innsatspris - grunnet fravær kunne utdelingen ikke foretas. Leder i hovedlaget foretar utdeling.

Are Bendiksen Grethe Blomseth
Sign Sign


Leif M.Slotvik
ref