Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

ÅRSMELDING FOR HOVEDLAGET FOR ARBEIDSÅRET 2015

MØTER:
Styret i hovedlaget har i arbeidsåret 2015 avholdt 6 styremøter. Det har vært behandlet 44 saker. I tillegg er mye avklart gjennom bruk av epost.


ØKONOMI:
Vi har en tilfredsstillende økonomi. Dette som en følge av undergruppenes gode drift og regnskapskontroll. Inntektene til hovedlaget består av medlemskontigent, kommunale tilskudd, Lokale aktivitetsmidler, grasrotandelen som stadig øker. Samt hovedlagets hovedsponsorer Helgeland Sparebank og Sport 1 gjennom Umbroavtalen.

 

Fra 1.1.2016 inngikk vi avtale med NIKE også denne gjennom sport 1. Hovedlagets midler går til diverse støttetiltak til undergruppene og kompetanseheving. Vi har bevisst jobbet med en bedre økonomi for å ha midler til de tiltak vi vet kommer. Nytt og forenklet medlemsarkiv gir oss større kontroll og derav sikre at alle betaler sitt medlemsskap.

 

 

 

 

Les hele årsmelding og regnskap finner du her