Juni 2018
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Ingen hendelser

ÅRSMØTE 2015 IL Tjalg Hovedlaget

Sakliste

 Godkjenning av de stemmeberettigede

– 16 stemmeberettigede tilstede

 

Godkjenning av innkalling og saksliste.

– Innkalling og saksliste godkjent

 

Valg av møteleder.

–  Leif Morten ble valgt

Valg av referent.

– Leif Morten ble valgt

 

Valg av to til å underskrive protokollen.

– Marte , Jostein

 

Årsberetning 2015

– årsberetningene gjennomgått og godkjent

 

Fastsettelse av medlemskontingent.

– Det var ikke kommet inn forslag på endring av kontingent. Kontingenten blir uendret. 

 

Les hele åresmeldingen her