Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Ekstraordinært årsmøte - Tirsdag 16.09.2014

Ekstraordinært årsmøte
IL Tjalg Hovedlaget
Sted: Mobanen
Tid : Tirsdag 16.09.2014 Kl. 1915 - 2114
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede - 9 stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste - enstemmig godkjent
3. Velge dirigent og referent- Leif Morten enstemmig valgt. 2 medlemmer til å underskrive protokollen - Are og Grethe enstemmig valgt
4. Godkjenne valg av fotballstyre:
Styret valgt på IL Tjalgs Fotballs ekstraordinære årsmøte ble enstemmig godkjent
5. Behandling av regnskapet for 2013 - Det forelagte regnskap med revisjonsberetning og budsjett ble gjennomgått. - Tatt til etterretning
6. Utdeling av innsatspris - grunnet fravær kunne utdelingen ikke foretas. Leder i hovedlaget foretar utdeling.

Les mer …

Referat fra årsmøte i IL Tjalg Hovedlaget

Les mer: tjalghallenForslag på omorganisering av ungdomsgruppen i IL Tjalg fotball.

Sak oversendt fra IL Tjalgs fotballs årsmøte.

Vedtektene sier at dersom grupperinger skal legges ned må det behandles i årsmøte til hovedlaget. I dette tilfellet er det kun deler av undergrupper som legges ned, men man har allikevel valgt å ta dette i årsmøte i hovedlaget.

 

 

Les mer …

Referat årsmøte 2013 IL TJALG

Les mer: arkivfotoREFERAT fra ÅRSMØTE 2013
IL Tjalg Hovedlaget ,Skihytta på Gåsheia ,08.04.2014 Kl. 1900
Referat fra årsmøte i IL Tjalg Hovedlaget 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. stemmeberettigede til stede 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.

Les mer …

Årsmelding for arbeidesåret 2009

Les mer: SkisentretLeder: Leif Morten Slotvik, Nestleder:    Ragnvald Dundas, Kasserer:     Liv-Astrid Bang ,Sekretær:  : Jørn Johansen,Styremedlem: Vivi Olsen,

Les mer …

Referat fra årsmøte 2010

Les mer: Arkivfoto: Trener Joralf Mo med laget

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling og saksliste.OK!  Valg av møteleder. Leif M.  Valg av referent. Vivi  Valg av to til å underskrive protokollen. Per Otto og Matilde

Les mer …

Årsmelding for hovedlaget 2008

Leder: Leif Morten Slotvik, Nestleder: Ragnvald Dundas,Kasserer: Liv-Astrid Bang, Sekretær: : Mona Ebbesen, Styremedlem: Vivi Olsen,Leder for turn: Ragnhild Hongbarstad, Leder for ski Per Otto Stangvik, Leder for fotball: Tom Okan,Leder for iderttskola: Arild Hansten,Varamedlem: Jørn JohansenVaramedlem: Tommy Larsen, Representant i idrettsrådet: Leif M.Slotvik med vara Tommy Larsen

Les mer …