Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Referat Styremøte tirsdag 29.11.2016

Tilstede: Sigsten A. Fjelldal, Line Wiik Halsen, Eva Ekroll, John-Andreas Lorentzen, Are Bendiksen og Jostein Nybakken

Forfall: Linda A Olsen, Mona Aa Velde, Berit Hartvigsen, Beathe Jørgensen, Per Otto Stangvik, Jan Roar Jacobsen 

Sted: Salhus skole, rom S8 over bassenget 

Tid: Tirsdag 29. november 2016 kl. 2030 - 2200

 

Les mer …

Referat Styremøte tirsdag 25.10.2016

Tilstede: Berit Hartvigsen, Mona Aa Velde, Sigsten A. Fjelldal, Line Wiik Halsen, Linda A Olsen, Eva Ekroll, Jan Roar Jacobsen, Beathe Jørgensen, John-Andreas Lorentzen og Jostein Nybakken 

 

Forfall:             Linda A Olsen 

Sted:               Salhus skole, rom S8 over bassenget 

Tid:                  Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 2030 - 2200 

 

Les mer …

Referat Styremøte tirsdag 23.08.2016

Saksliste:

06/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
OK

07/16 Barneløpet – Ingen hindring
Informasjon om Ingen hindring. Styret ble sterkt oppfordret til å dele fb-siden, og markedsføre arrangementet på best mulig vis.

08/16 Timefordeling kommunale idrettsanlegg
IL Tjalg har fått de timene det ble søkt om.

Les mer …

Referat Styremøte tirsdag 05.04.2016

Tilstede

Jostein Nybakken, Sigsten A.Fjelldal, Line Wiik Halsen, Mona Aa. Velde, Leif M. Slotvik, Jan Roar Jacobsen, Per-Otto Stangvik, Linda Kathrin Olsen, Eva Ekroll, John Andreas Lorentzen, Are Bendiksen

Sted: Salhus skole, rom S8 over bassenget

Tid: Tirsdag 5.april 2016 - kl. 2000 - 2155

Les mer …

Referat fra Styremøte Tirsdag 26.januar 2016

Tilstede: Jostein Nybakken, Sigsten A.Fjelldal, Mona Aa. Velde, Leif M. Slotvik, Per – Otto Stangvik, Marianne S.Dalheim

Sted: Salhus skole, rom S8 over bassenget

Tid: Tirsdag 26.januar 2016 - kl. 2000 - 2140

Saksliste:

Les mer …

Referat fra Styremøte - 17.desember 2015

Saksliste:

37/15 Godkjenning av innkalling og saksliste – OK.
38/15 Klubbavtale – Avtalene fra Umbro, Adidas og NIKE ble gjennomgått. Etter en del diskusjon ble det enstemmig vedtatt å gå inn for NIKE som vår samarbeidspartner frem til 31.12. 2020.
LM avklarer to uavklarte forhold i avtalen.

Les mer …