April 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Ingen hendelser

Referat fra styremøte tirsdag 10.nov. 2015

BRIBK formelt inn i IL Tjalg

For at flyttingen skulle være en formelt godkjent overgang, må man avslutte/legge ned BRIBK før spillere kan bli flyttet til IL Tjalg. BRIBK kjører prosess tidlig 2017, slik at dette kommer opp på årsmøtet ti IL Tjalg for 2016

Les hele referatet 

Referat fra Styremøte - 15.september 2015

Saksliste:

24/15  Godkjenning av innkalling og saksliste - OK

25/15  Opptak av ny undergruppe Evt. navneforslag på Tjalg Brønnøy Innebandyklubb – Enighet om å legge IL Tjalg Brønnøy Innebandy under IL Tjalg. Formeldt gjøres dette på årsmøte i IL Tjalg med godkjenning fra idrettskretsen.

Saken legges frem for årsmøtet for arbeidsåret 2015 med positiv innstilling fra styret.

Les mer …

Referat fra styremøte - 12.mai 2015 -

Saksliste:

19/15  Godkjenning av innkalling og saksliste - ok

20/15  Påskjønnelser, arbeidsgruppen orienterte- Arbeidsgruppen la frem sine forslag som ble bifalt av styret. Arbeidsgruppen legger frem forslag til statutter for disse påskjønnelser, til styremøte 9. juni.

21/15  Orientering om Tjalghallen – LM orienterte. Endelig avklaring omkring evt. oppstart av hallbygging vil skje på kommunestyret den 18.juni. Gjennomgang av BKs forslag til samarbeidsavtale mellom BK og IL Tjalg, Kladd-3 datert 12.05.15.

Les mer …

Referat fra Styremøte 14.april 2015

Saksliste:
11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste - Noe sen innkalling med saksliste, men iht møteplan. Frafall må uansett meldes raskest mulig, slik at vara kan innkalles. Minner også om at ved leders forfall kan annen representant, for den respektive undergruppe, møte.

Les mer …

Referat fra Styremøte - 24.mars 2015

Saksliste:

01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste - Ok

02/15  Konstituering av styret.

Leder/sekretær L.M.Slotvik, N.leder Are Bendiksen, Kass. Mona Aa. Velde,styremedlem Sigsten A.Fjelldal, Varamedlem Beathe Einvold, Beathe Jørgenesen kom inn for idrettsskolen

Les mer …

Styremøte torsdag 22.januar 2015

38/14  Tjalghallen – veien videre – LM orienterte om innkommet referat fra Tjalghallen AS der de anbefaler at prosjektet Tjalghallen kjøres videre som et kommunalt prosjekt.

Mange kostnadskrevende vedtak er fattet i Brønnøy Kommune og administrasjon mener de ikke har økonomi til å stå ved sine tidligere vedtak om bl.a. et tilskudd til hallen på 13,7 mill. Ved kommunalt eierskap vil totalkostnadene bli redusert bl.a. grunnet kommunens mulighet til lavere rente og en realisering kan være innen rekkevidde.

 

Les hele referatet