April 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Ingen hendelser

Referat fra Styremøte Lørdag 27. Desember 2014

35/14  Orientering om Tjalghallen- medfinansiering/deltakelse ved realisering – LM orienterte. Nye prisreduserende tiltak er gjort. Og en realisering er innen rekkevidde. Målet er å ha et saksfremlegg klart til formannskapsmøtet 20. januar. LM orienterte om eierforhold til hallen og Tjalghallens styre sitt synspunkt. Dette ut fra diskusjoner i aviser og annet. Tjalghallens styre mener at eierskapet er uvesentlig da en realisering av hallen er viktigst. Styret i hovedlaget støtter dette.

Les hele referatet

Referat styremøte Tirsdag 11. November 2014

23/14  Godkjenning av innkalling og saksliste – tilleggssaker under eventuelt: Ampfelia og Oscar, Økonomi skigruppen

24/14  Status regnskap, hovedlag og undergruppenes styremedlemmer orienterer. – Har ikke motatt bilag fra fotball og idrettsskolen ellers er alle à jour. Fotball sørger for at egen folikonto er ajour - de resterende kontoer tar LM og Mona seg av. LM rydder i kontoer på REMA. Stupbratt har ikke behov for konto.

 

Les hele referatet her

Referat fra Styremøte - Tirsdag 16. september 2014

Tilstede: Are Bendiksen, Jan Roar Jacobsen, Per Otto Stangvik, Leif M. Slotvik, Sigsten A.Fjelldal, Mona Aa. Velde
Gjester: Tore Tveråmo, Marith Rasch, Grethe Blomseth,
Sted: Mobanen
Tid: Tirsdag 16. september 2014 - kl. 2115 - 2140

Les mer …

Ekstraordinært årsmøte IL Tjalg Hovedlaget

Sted: Mobanen
Tid : Tirsdag 16.09.2014 Kl. 1915 - 2114

Saksliste 
1. Godkjenne de stemmeberettigede - 9 stemmeberettigede

Les mer …

Referat fra Styremøte Tirsdag 19. august 2014

16/14  Regnskap IL Tjalg, oppfølging av sak 10/14
– styret var enstemmig enig om at vi fortsetter med Siffo Bodø fremover.
Viktig at undergruppene legger bilagene i rekkefølge etter kontoutskrifter og overleverer disse til Mona for videresending til Bodø. Ber undergruppenes ledere følge dette opp mot sine kasserere.
Les hele referatet her

Referat fra Styremøte - Tirsdag 27.mai. 2014

4/14  Orientering om Salhushallen –
LM orienterte. Grunnet entreprenørers behov for lengre frister for innsending av pristilbud er fristen forlenget fra 22 mai til 12 juni 2014. Dette kan medføre en ytterligere forsinkelse av prosjektet da vi går mot sommer og fellesferie. Ut over dette går arbeidet for fullt med klargjøring av detaljer som flytting av kraftledninger etc. Sponsorarbeidet er godt i gang. Det vil bli mulighet til å kjøpe andeler i Tjalghallen for alle som ønsker en moderne og innholdsrik Tjalghall. Til glede for barn, unge og voksne ikke bare i salhusområdet, men for hele Sør -Helgeland. Detaljer vil komme senere.
Les hele referatet her