Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Referat fra Styremøte - Tirsdag 17 april 2012

Tilstede :Leif M. Slotvik, Are Bendiksen, Siri Victoria Johansen,  Jan Roar .Jacobsen.  Per – Otto Stangvik, Jostein Nybakken, Maya Moe Hansen og Sigsten Fjelldal

 Sted: Salhus Skole, NØ-fløy, klasserom S 8

 Tid: Tirsdag 17 april  2012 -  kl. 2000 - 2105

 Saksliste:

Les mer …

Referat fra Styremøte 24.januar 2012

Saksliste:

33/11  Godkjenning av innkalling og saksliste - OK

34/11  Årsmøte når, hvor og hvem – Årsmøte avholdes den 6.mars 2012 kl. 1900 på Gåsheia og skigruppen organiserer bevertning.

35/11  Organisasjonsplan, styrets innstilling til årsmøte – styret innstiller til årsmøtet å vedta vedlagte organisasjonsplan med rettelser/korrigeringer.

36/11  Opptak av ny undergruppe-klatregruppen, styrets innstilling til årsmøte- styret innstiller til årsmøtet på opptak av ny undergruppe IL Tjalg Klatregruppen

Les mer …

Referat fra Styremøte - Tirsdag 25.oktober 2011

Tilstede: Leif M. Slotvik, Beathe Friksen, Are Bendiksen, Liv-Astrid Bang, Siri Victoria Johansen, Helen S.Aune, Per Otto Stangvik, Lill-Anita Horn, Jørn Johansen

Sted: Salhus Skole, NØ-fløy, klasserom S 8, Tid : Tirsdag 25.oktober 2011 - kl. 2000 - 2130

Saksliste:

Les mer …

Referat fra Styremøte 15. juni 2010

Tilstede: Leif M. Slotvik, Rangvald Dundas, Jørn Johansen, Liv-Astrid Bang, Lill-Anita Horn
Saksliste;
14/10 Godkjenning av innkalling og saksliste- ved en glipp ble ikke varamedlemmene innkalt ved 2 forfall og i epostlisten var fotball sin representant falt ut. Leder beklager dette.
15/10 Tjalgbanen (Mobanen) - status : Banen anses nå som ferdig med første kamp avholdt den 14. juni. Smågutter (Tjalg 5 – Halsøy 4). Spesielt kjekt da mange av tjalgs smågutter har vært veldig ivrige med å få mobanen spillebar..

Les mer …

LAM – midler, fordeling av tildelt pott

Les mer: ArkivfotoBrønnøy idretten fikk kr. 317.738,- (lokale aktivitetsmidler) til fordeling. Vedtak: Tilnærmet 2/3 av summen gikk til matematisk fordeling blant idrettsrådets medlemmer ut fra innrapportering til idrettsregistreringen 2008.

Les mer …

Referat fra Styremøte -Mandag 16 november 2009

Saksliste;

32/09   Godkjenning av innkalling og saksliste - Ok
33/09   Økonomistatus hovedlaget – Liv Astrid hadde en gjennomgang. Økonomien er bra grunnet lite søknader fra undergruppene. Anleggs – og kulturmidlene er ikke mottatt pr. dato.

Les mer …