Juli 2018
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ingen hendelser

Referat fra Styremøte 24.januar 2012

Saksliste:

33/11  Godkjenning av innkalling og saksliste - OK

34/11  Årsmøte når, hvor og hvem – Årsmøte avholdes den 6.mars 2012 kl. 1900 på Gåsheia og skigruppen organiserer bevertning.

35/11  Organisasjonsplan, styrets innstilling til årsmøte – styret innstiller til årsmøtet å vedta vedlagte organisasjonsplan med rettelser/korrigeringer.

36/11  Opptak av ny undergruppe-klatregruppen, styrets innstilling til årsmøte- styret innstiller til årsmøtet på opptak av ny undergruppe IL Tjalg Klatregruppen

Les mer …

Referat fra Styremøte - Tirsdag 25.oktober 2011

Tilstede: Leif M. Slotvik, Beathe Friksen, Are Bendiksen, Liv-Astrid Bang, Siri Victoria Johansen, Helen S.Aune, Per Otto Stangvik, Lill-Anita Horn, Jørn Johansen

Sted: Salhus Skole, NØ-fløy, klasserom S 8, Tid : Tirsdag 25.oktober 2011 - kl. 2000 - 2130

Saksliste:

Les mer …

Referat fra Styremøte 15. juni 2010

Tilstede: Leif M. Slotvik, Rangvald Dundas, Jørn Johansen, Liv-Astrid Bang, Lill-Anita Horn
Saksliste;
14/10 Godkjenning av innkalling og saksliste- ved en glipp ble ikke varamedlemmene innkalt ved 2 forfall og i epostlisten var fotball sin representant falt ut. Leder beklager dette.
15/10 Tjalgbanen (Mobanen) - status : Banen anses nå som ferdig med første kamp avholdt den 14. juni. Smågutter (Tjalg 5 – Halsøy 4). Spesielt kjekt da mange av tjalgs smågutter har vært veldig ivrige med å få mobanen spillebar..

Les mer …

LAM – midler, fordeling av tildelt pott

Les mer: ArkivfotoBrønnøy idretten fikk kr. 317.738,- (lokale aktivitetsmidler) til fordeling. Vedtak: Tilnærmet 2/3 av summen gikk til matematisk fordeling blant idrettsrådets medlemmer ut fra innrapportering til idrettsregistreringen 2008.

Les mer …

Referat fra Styremøte -Mandag 16 november 2009

Saksliste;

32/09   Godkjenning av innkalling og saksliste - Ok
33/09   Økonomistatus hovedlaget – Liv Astrid hadde en gjennomgang. Økonomien er bra grunnet lite søknader fra undergruppene. Anleggs – og kulturmidlene er ikke mottatt pr. dato.

Les mer …

Referat fra Styremøte - Mandag 19 oktober

Saksliste: Mandag 19 oktober  2009 - kl. 2000 - 2140

26/09 Godkjenning av innkalling og saksliste- Ok!
27/09 Økonomistatus hovedlaget – Saken utsatt grunnet kasserers fravær

28/09 Overtrekksdresser. Viser til sak 19/09- Matilde og Siri Viktoria orientere- To jakker, en bukse og T-skjorte er interessante. Siri Victoria og Matilde ordner med prøver på de fremlagte forslag på jakker, bukser og T-skjorte. Pris på aktuelle plagg fremskaffes også.

Les mer …