August 2019
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Alarmplan

Alarmplan for svømmebassenget ved Salhus skole  

 1. Den av de tilsatte, badevakten eller den ansvarlige fra organisasjonen, som oppdager den skadde, skal lede redningsaksjonen.

 2. Den som oppdager den skadde slår alarm, og hopper uti. Ta straks til med behandling.  Dersom hun/han ikke puster må en gi kunstig åndedrett.  Om det ikke er puls - gå straks i gang med HLR (hjerte-/lungeredning).  Er det mulig nakke/ryggskade, skal en ta båren for å sikre den skadde før en tar hun/han på land. 

 3. RING ETTER HJELP! 

 4.  Ambulanse - 113     Politi - 112     Brann - 110


 5. Når en må varsle sykehus, varsler en også politiet.

 6. Få noen til å holde eventuelle nysgjerrige borte.NB! Betjeningen tar seg av den skadde.

 7. Er den skadde bevisstløs, men puster, skal hun/han legges i stabilt sideleie.

 8. Få opp den raskeste tilkomstvei, og få en til å ta imot ambulansen.

 9. Når Ambulansepersonalet kommer skal en hjelpe til  med behandlingen av den skadde.

 10. Dersom den skadde ikke er ved bevissthet, skal den som leder redningen være med ambulansen.

 11. Den som leder redningen skriver rapport og varsler nærmeste overordnede, dvs rektor ved BSS. Kopi av rapporten sendes til politi og Rådmannen.

 12. De tilsatte har taushetsplikt, og skal ikke svare på spørsmål fra presse eller andre.