Februar 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Ingen hendelser

Årsmøte i Tjalg Turngruppe

Årsmøte i Tjalg Turngruppe

13.02.2018  Kl. 20.00

Salhus Skole SFO

 

Sak 1   Godkjenning av Innkalling: 

Sak 2   Valg av Ordstyrer:

            Valg av Referent :

            Valg av 2 til å signere protokollen

 

Sak 3   Styrets Årsrapport :

 

Sak 4   Regnskap og Budsjett

                       

Sak 5   Treningsavgift: 

 

Sak 6   Valg     Fullmakt til Kretsen: Det er ikke kretsting i år og fullmakt er

derfor ikke nødvendig.

 

Leder:              Eva Ekroll                                på valg 2018

Styremedlem:   Susanne Fagerbakk                på valg 2018

Styremedlem:   Marianne Høvik Torgnes          på valg 2018

Styremedlem:   Elisa Iren Aasen                      på valg 2018

Styremedlem:   Tone Wiik Aasberg                   på valg 2019

 

 

Valgkommite: Marianne og Britt-Anne

 

Sak 7   Eventuelt:  Ingen saker meldt inn

 

 

 

 

Eva Ekroll

Leder Tjalg-Turn