Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

Årsmelding 2011 for IL Tjalgs idrettskole

1. Styret

Styret har bestått av:, Leder: Lill-Anita Horn (fullført 1 års forlengelse) , Nestleder: Jostein Nybakken, Kasserer: Johnny Snapa (fullført 2-årsperiode), Sekretær: Linda Flostrand (fullført 2-årsperiode) ,Styremedlem: Lars Robert Hansen,  Revisor: Gisle Tøgersen

Det ble holdt 7 møter, hvorav 1 pr e-post og 2 med trenere. I alt 26 saker sto på sakslista.

 

2. Aktiviteten

2.2 Idrettskolen våren 2011

Det var aktiv idrettskole ca 12 uker i vårsemesteret; 2 uker i sal og hver 3. uke i basseng. I januar/februar var flere av de eldste klassene på Gåsheia og brukte løypene og bakkene, til stor moro for ungene (og de voksne!). Ca 100 unger deltok denne våren, fordelt på 6 aldersklasser. Det ble også trent på ulike aktiviteter i gymsalen, basisferdigheter som balansetrening/motorikk/koordinering, løpe-leker, og ballspill. Midtveis i semesteret ble 4. klassens timer overlatt til fotballtrening for jenter 4. klasse. De fleste gruppene hadde avslutning allerede midt i april pga sein påske, men tordagsgruppene holdt på litt lenger fordi de mistet mange timer pga av kollisjon med skolearrangement (opptatt gymsal).

Alderstrinn

Antall unger

Trenere

Badevakter

4-åringer

20?

Berit Pedersen

Lill-Anita Horn

5-åringer

17?

Ottar Inge Holmøy

Bjørn Storeide

Ståle Markussen

1.-klasse

19

Marte Myren

Tonje Høvik

Børge Olsen

2.-klasse

22

Marit Rasch

Maria Dalheim

Kurt Blomseth

3.-klasse

16

Maria Dalheim

Lill-Anita Horn

Mona Ebbesen/

Lill-Anita Horn

4.-klasse

10

Rachel Johansen

Robert Storøy

2.2 Idrettskolen høsten 2011:

Idrettsskolen kom i gang til vanlig tid denne høsten, og holdt på i 13 uker, til og med høstferie”uka” (dvs høstferien varte bare 2 dg). Det ordnet seg til slutt med både trenere og badevakter til alle aldersgruppene. Erfaringsvis er det godt å være flere som deler ansvaret, rekrutteringen er kanskje vanskeligst til de eldste gruppene. Det ble jobbet målrettet med å skaffe badevakter i god tid til sikkerhetstesten, som normalt kjøres i midten av/slutten av september, og dette har gitt gode resultater – flere av gruppene har opptil flere foresatte med sikkerhetstest. ”Ledige” gymsalstimer (dvs når gruppen som har timen har basseng og ikke bruker salen den uka), har innimellom blitt benyttet til fotballtrening for 4. kl gutter.

Alderstrinn

Antall unger

Trenere

Badevakter

4-åringer

10

Marte Myren

Berit Amundsen

Hilde Nilsen

(Børge Olsen)

(Lill-Anita Horn)

Hilde Nilsen

5-åringer

23

Wenche Lill Fagerland

Kåre Torgnes

Hanne Reppen

1.-klasse

?

Ottar Inge Holmøy

Ståle Markussen

Bjørn Storeide

Ståle Markussen

2.-klasse

17

Tonje Høvik

Marte Myren

Børge Olsen

 

3.-klasse

15

Christina Orvik

Steinar Nilsen

4.-klasse

12

Lill-Anita Horn

Lill-Anita Horn (Ellen Aune)

3. Avslutning våren 2011

Årets t-skjorter var svarte med rød trykk, levert av lokalt trykkeri, med logo sponset av MX-sport, for første gang sponsorlogo i farger. Praktisk, men det ble ikke nok til en av gruppene, og til de virkelig voksne trenerne må det bestilles skjorter i XL eller XXL. Avslutning ble arrangert klassevis, med et handlingsrom på kr 20-25,- pr unge til innkjøp av brus, frukt og lignende.

For trenere, badevakter og styret var det avslutning på Milano i slutten av mai, der det var 8 som møtte. Trenere og badevakter fikk også t-skjorte som takk for innsatsen. Noen fikk også kopp (men de fleste fikk vente på koppen sin til bittelille julaften…pga misforståelser mellom oss og leverandør, og så gikk lageret deres tomt…).  Disse gjør en veldig fin og uvurderlig innsats i løpet av året, som styret setter stor pris på.

4. Miniputturneringen: søndag 14. november 2011

Miniputturneringen synes vi fungerer ganske bra etter hvert som vi har fått erfaring med arrangementet.  utgave var utsatt fra 2009, og ble avviklet med fjorårets planer. Det gikk ganske bra. Selv om vi var uten høyttaleranlegg m.m. på dagen, løste det seg rimelig greit underveis. 
Det var påmeldt 18 lag (men det var egentlig 15 lag til slutt), fra BIL, Sport Torghatten, Sømna IL, Vevelstad IL og IL Tjalg. I alt 123 unger, ganske likt antall fra år til år. Det ble donert rikelig med premier fra lokale støttespillere, stor takk til dem! Denne gang var det også nok lodder. Øystein Nordhuus stilte velvillig som speaker, og alle dommerne fra forrige års turnering stilte også. Arrangementet ble evaluert på et førjulsstyremøte. Det er mange foresatte som stiller til dyst, men det er også noen som man ikke helt får tak i. Mange fornøyde deltakere på avslutningsseremonien i storhallen, takk til alle for innsatsen!

5. Økonomi 

Ved årets slutt hadde idrettsskolen en egenkapital på kr. ? Resultatet ble på kr. …?

6. Politiattester

Det har vært større fokus på politiattester denne høsten, og der har ca ¼ av hele gruppen i skrivende stund dette i orden. (Det er en større andel som har politiattest, men løpet må fullføres med at attesten også forevises til en av de 2 ansvarlige i Tjalg.) Dette arbeidet vil fortsatt stå i fokus.

7. Forbedringspotensial

Deltakerregistreringen på høsten, med videreformidling til styret, kan og bør bli bedre (med raskere innmelding etter oppstart). Kanskje også oppfølging av trenere kan bli bedre (nøkler til utstyrsskapet), og at man i fellesskap kan finne flere som kan dele på ansvaret for treningen.

8. Takk til trenere, badevakter og øvrige som stiller opp!

Til slutt vil styret rette en velfortjent takk til trenere og badevakter og andre som gjorde en innsats i 2011. Uten dere ville det ikke være mulig å få til dette tilbudet til ungene våre!

Takk til alle som slutter opp om barneidrettstilbudet i IL Tjalg.

Tilrem, 6. februar 2012

For styret, Lill-Anita Horn