Mars 2019
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

ÅRSMELDING 2010 IL TJALG TURN

STYRETLeder:                  Ragnhild Hongbarstad ( på valg)

Kasserer:              Eva Ekroll (på valg)

Sekretær:            kandidat har trukket seg (på valg- for 1 år)

Styremedlem:       Heidi Johansen (på valg)

Styremedlem:       Anita Fredriksen (1 år igjen)


Valgkommité:

Hege Sæthre Lind (1 år igjen)

Liv-Astrid Bang (på valg)

Revisor: Usikkert hvem

Har avholdt 2 styremøter, ellers har det meste av kommunikasjon foregått på e-post og telefon. Og to av styremedlemmene har også vært trenere.

AKTIVITET

Turngruppen har hatt 6 aktive grupper med totalt ca. 80 turnere.

Turn 1.kl. – 2.kl.

Turn 3.kl - 4.kl.

Turn/trampett gruppe 1  5.kl. – 7.kl.

Turn/trampett gruppe 2  5.kl. – 7.kl.

Turn/trampett 8.kl. – 10.kl..

Turn/trampett 16 år og oppover


Det har vært 8 trenere og hjelpetrenere fordelt på disse. De har trent på tirsdager fra 17.00-19.00 og onsdager fra 17.00-21.00 i vårhalvåret, og fra høsten har alle vært på Samfunnshuset på onsdagskveldene 17.00-21.00.

ARRANGEMENT

IL Tjalg turn og BIL turn arrangerte turnsportens dag 10.april. Der deltok alle som har vært med og trenet gjennom vinteren. Arrangementet foregikk på Samfunnshuset, med defilering fra Schrøders plass før oppvisningen.

4.-6. juni arrangerte IL Tjalg turn og BIL turn Barnekretsturnstevne i Nordland region sør. Da hadde vi ca 400 besøkende og det gikk med et kjempeoverskudd. Det ble en skikkelig trivelig helg med masse jobbing.

TRENINGSARENEA/UTSTYR

I høst flyttet vi alle treningene til Samfunnshuset og det har fungert rimelig greit. Vi bruker deleveggen og trener to grupper samtidig. Litt problem med oppbevaring av utstyr, som vi bruker sammen med BIL Turn. Vi har airtracken stående i et eget rom som er låst. Dit får vi ikke nøkkel, men vaktmester har lovt oss at døren skal være åpen på onsdager, hvilket den ikke alltid er. Airtracken må koples til en skjøteledning for at den skal kunne nå kontakt og den vi hadde, med navn på, er forsvunnet slik at det også hindrer oss fra å få brukt utstyret. Et annet rom som vi har utstyr i er ofte åpent når vi kommer og det er rotet. Vi har også opplevd at langmatten vår lå slengt inne i salen når vi kom.

KOMPETANSEHEVING

Våre trenere har ikke vært på kurs i høst, men skal på nyåret.

ØKONOMI

Se eget vedlegg.

SATSNINGSOMRÅDER FREMOVER

  • Kursing av trenere. Kompetanse og engasjement er viktig.
  • Samarbeid med foreldre.
  • Rekruttering av nye medlemmer.
Styret