August 2019
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ingen hendelser

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2018

Til Medlemmer i IL Tjalg

 1. mars 2019, Brønnøysund

 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 13. februar 2019.

Sted: Salhushallen, Klubbrommet
Dato og tidspunkt: 14. mars 2019, kl. 18:00

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  1. Behandle lovnorm
  2. Ingen innmeldte saker innen frist
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder i Hovedlaget
  b) 1 styremedlem og 1 varamedlem i Hovedlaget
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Med vennlig hilsen

Styret